มุ้งนิรภัยมาเจสเทค โดย หัวต่ออลูมิเนียม


1. การทดสอบแรงอัดกระแทก (Dynamic impact test) ตามมาตรฐาน AS 5041-2003

คือ วิธีการที่ใช้ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของบานประตู-หน้าต่าง ว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนิรภัยได้หรือไม่ ซึ่งระบุได้จากความทนทานของการยึดกรอบบาน เข้ากับหน้าบาน และความทนทานของวัสดุหน้าบานที่เกิดขึ้น หลังการทดสอบด้วยลูกตุ้มมาตรฐานที่หนักถึง 42 กก. ที่จะถูกเหวี่ยงให้กระแทกบานประตู-หน้าต่างซ้ำที่จุดเดิมถึง 5 ครั้งในทิศทางเดียวกัน จากการทดสอบ บานประตู-หน้าต่างนิรภัยมาเจสเทคได้ถูกกระแทกด้วย ลูกตุ้มมากกว่า 5 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ปรากฏความแตกหักเสียหายจึงมั่นใจ ได้ว่ามาเจสเทคเป็นบานประตู-หน้าต่าง “นิรภัย” อย่างแท้จริง


2. การทดสอบการงัดแงะ (Jemmy test) ตามมาตราฐาน (AS 5041-2003) 2

คือ วิธีการที่ใช้ทดสอบความทนทานต่อแรงกระแทกของบานประตู-หน้าต่าง ว่าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มนิรภัยได้หรือไม่ ซึ่งระบุได้จากความทนทานของการยึดกรอบบาน เข้ากับหน้าบาน และความทนทานของวัสดุหน้าบานที่เกิดขึ้น หลังการทดสอบด้วยลูกตุ้มมาตรฐานที่หนักถึง 42 กก. ที่จะถูกเหวี่ยงให้กระแทกบานประตู-หน้าต่างซ้ำที่จุดเดิมถึง 5 ครั้งในทิศทางเดียวกัน จากการทดสอบ บานประตู-หน้าต่างนิรภัยมาเจสเทคได้ถูกกระแทกด้วย ลูกตุ้มมากกว่า 5 ครั้ง แต่ก็ยังไม่ปรากฏความแตกหักเสียหายจึงมั่นใจ ได้ว่ามาเจสเทคเป็นบานประตู-หน้าต่าง “นิรภัย” อย่างแท้จริง


3. การทดสอบแรงกรีดตัด (Knife shear test) ตามมาตรฐาน AS 5041-2003(AS 5041-2003)

คือ วิธีการที่ใช้ทดสอบความทนทานของวัสดุหน้าบานว่าจะถูกจัดอยู่ใน กลุ่มนิรภัยได้หรือไม่ โดยใช้ใบมีดแบบหนาพิเศษกรีดลงบนวัสดุนั้นซ้ำไปซ้ำมาหลาย ๆ ครั้งด้วยแรงกดที่คงที่ แรงกดแนวดิ่ง 150 นิวตัน แรงกดแนวราบ 350 นิวตัน ที่ความเร็ว 6 มิลลิเมตร/วินาที สำหรับประตู-หน้าต่าง จึงมั่นใจได้ว่ามาเจสเทค เป็นประตู-หน้าต่าง นิรภัย อย่างแท้จริง